Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: de eigenaar van de website, Pappot Energielabels;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Eventuele wijzigingen aan de content kunnen op elk moment worden doorgevoerd door de eigenaar, zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de getoonde content liggen bij de eigenaar.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de getoonde content, of delen daarvan, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Pappot Energielabels

T 06 24 709 258   E info@pappotenergielabels.nl 

Algemene Voorwaarden   Disclaimer

Copyright © 2015 Pappot Energielabels