Veel gestelde vragen

Kan ik het voorlopige energielabel gebruiken bij de verkoop van een woning?

Nee, het voorlopige energielabel is slechts een schatting op basis van openbare gegevens. De woningeigenaar moet deze schatting controleren en het voorlopige energielabel om laten zetten naar een definitief energielabel. Bij verkoop van een woning is een definitief ernergielabel verplicht.

Hoe lang is een energielabel geldig?

Het energielabel is vanaf de opnamedatum 10 jaar geldig.

Wat kan ik doen wanneer ik het definitieve energielabel in twijfel trek?

Wanneer u of de (aankoop)makelaar twijfelt over de juistheid van het definitieve energielabel, dan kan de makelaar de gegevens waarop het energielabel is gebaseerd controleren. Als blijkt dat het energielabel niet juist is vastgesteld, kan de makelaar de verkopende partij verzoeken om opnieuw het energielabel vast te laten stellen.

Wat zijn de gevolgen als u geen energielabel overdraagt bij verkoop of verhuur van uw woning?

Als u bij oplevering geen definitief energielabel heeft, zal de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) optreden. U zult een verzoek ontvangen om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registeren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen, als het energielabel niet binnen de gestelde termijn geregistreerd is. Als u niet tijdig een definitief energielabel laat registreren, dient u een dwangsom van maximaal € 405,-- te voldoen.

Ik heb een lager definitief energielabel dan mijn voorlopige energielabel, hoe is dat mogelijk?

Het is mogelijk dat het voorlopige energielabel afwijkt van het definitieve energielabel. Het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens zoals het bouwjaar, woningtype, woonoppervlakte en de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Aan de hand van deze gegevens is bepaald welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn genomen.

Het kan zijn dat bepaalde energiebesparende maatregelen in uw voorlopig energielabel zijn meegenomen die in werkelijkheid niet zijn doorgevoerd. Hierdoor kan uw definitieve energielabel afwijken van uw voorlopige energielabel.

Wat is er gebeurd met het energieprestatiecertificaat?

Het energieprestatiecertificaat is vanaf 1 januari 2015 over gegaan in de Energie-Index. Hiermee kan de energieprestatie van een woning exact berekend worden. Aan de Energie-Index is onder andere het woningwaarderingsstelsel gekoppeld. Vooral de huursector gebruikt de Energie-Index om de investeringen van hun huizenvoorraad te waarderen en te bepalen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

Pappot Energielabels

T 06 24 709 258   E info@pappotenergielabels.nl 

Algemene Voorwaarden   Disclaimer

Copyright © 2015 Pappot Energielabels